2020.01.19 Zniesienie obwodu ochronnego Narew Nr 8 - ujęcie Nowy Dwór Mazowiecki

Zarząd Koła PZW Nr 15 informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1806/94/19 z dnia 23.12.2019 (opublikowaną w Dzienniku Urządowym Województwa Mazowieckiego z dnia 30.12.2019 poz. 15816 - treść) zniósł obręb ochronny w ramach obwodu rybackiego rzeki Narew nr 8 - ujęcie Nowy Dwór Mazowiecki.

W zezwoleniu na rok 2020  i zasadach wędkowania obowiązujących w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie obręb ochronny został opisany następująco: kanał łączący nurt rzeki Narew (5 kilometr biegu rzeki) z ujęciem wody do potrzeb produkcyjnych dawnej Polleny Nowy Dwór Mazowiecki - na całej jego długości, wyznaczonej opaską  z  elementów  betonowych  i  kamiennych  (nabrzeże  północno–wschodnie).