2022.11.04 Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym w dniu 2022.11.26

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w dniu 26.11.2022 roku o godzinie 08:30 (w pierwszym terminie), o godzinie 09:00 (w drugim terminie) odbędzie się w siedzibie Koła przy ul. Sukiennej 24B w Nowym Dworze Mazowieckim

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.
 3. Wybór Komisjii: Uchwał i WNiosków, Mandatowej, Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Kmisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła.
 5. Realizacja Uchwał i WNiosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzneiu Koła.
 6. Omówienie planu działania Koła na rok 2023.
 7. Omówienie preleminarza budżetowego Koła na rok 2023.
 8. Dyskusja.
 9. W przypadku zdekompletowania skłądu władz lub organów, uzupełnienie następuje wśród członków Koła, zatwierdzone uchwała zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preleminarza budżetowego Koła na rok 2023.
 11. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CŻŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

 

Zarząd Koła                          

 

zawiadomienie w pliku .pdf