2021.11.20 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 15