Władze Koła

Władze Koła PZW Nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zarząd Koła
1. Tadeusz Borowski Prezes Koła
2. Sławomir Olikowski Wiceprezes ds. Organizacyjnych
3. Mirosław Wójcik Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży
4. Kamil Kruszewski Wiceprezes ds. Gospodarczo-Inwestycyjnych
5. Bogdan Sopiński Skarbnik
6. Dariusz Gruczek Sekretarz
7. Jerzy Borowiec Członek Zarządu
8. Paweł Olszewski Członek Zarządu
9. Jerzy Prusaczyk Członek Zarządu
10. Krzysztof Sumiński Członek Zarządu
11. Krzysztof Zieliński Członek Zarządu
12. Robert Gmurczyk Członek Zarządu
13. Paweł Wiewiórski Członek Zarządu
   
Komisja Rewizyjna Koła
1. Lucjan Bagiński Przewodniczący
2. Maciej Dąbrowski Członek
3. Piotr Łoginow Członek
   
Sąd Koleżeński Koła
1. Marcin Stasiak Przewodniczący
2. Paweł Łoginow Członek
3. Włodzimierz Zapora Członek
   
Delegaci na Zjazd Okręgowy
1. Sławomir Olikowski  
2. Stanisław Prusaczyk  
   
Z-ca delegata na Zjazd Okręgowy
1. Mirosław Wójcik  
2. Bogdan Sopiński