Władze Koła

Władze Koła PZW Nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zarząd Koła
1. Tadeusz Borowski Prezes Koła
2. Sławomir Olikowski Wiceprezes ds. Organizacyjnych
3. Mirosław Wójcik Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży
4. Kamil Kruszewski Wiceprezes ds. Gospodarczo-Inwestycyjnych
5. Bogdan Sopiński Skarbnik
6. Marcin Stasiak Sekretarz
7. Tomasz Hołociński Kapitan Sportowy
8. Krzysztof Zieliński Członek Zarządu
9. Robert Gmurczyk Członek Zarządu
10. Paweł Olszewski Członek Zarządu
11. Jerzy Prusaczyk Członek Zarządu
12. Paweł Wiewiórski Członek Zarządu
13. Abdelmoneam Seifelnasr Członek Zarządu
   

 

Komisja Rewizyjna Koła

1. Lucjan Bagiński Przewodniczący
2. Maciej Dąbrowski Członek
3. Piotr Łoginow Członek
   
Sąd Koleżeński Koła
1. Dariusz Gruczek Przewodniczący
2. Michał Kęsicki Członek
3. Włodzimierz Zapora Członek
   
Delegaci na Zjazd Okręgowy
1. Tadeusz Potasiński  
2. MIrosław Wójcik  
   
Z-ca delegata na Zjazd Okręgowy
1. Sławomir Olikowski