2019.01.26 Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW nr 15 za rok 2018

  

W dniu 26 stycznia 2019 roku w siedzibie naszego Koła odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła.

W trakcie obrad przedstawiono sprawozdanie z dzialałności za 2018 rok oraz wyznaczono zadania i cele Zarządu na 2019 rok.

 

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA NR 15 ZA 2018 ROK

Realizacja Uchwał i Wniosków z Walnego Zebrania

Treść uchwały podjętej na zebraniu sprawozdawczym w styczniu 2018 r była następująca:

 1. Podjęcie działań przez Zarząd Okręgu mających na celu uchylenie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 16/12/2011 z dn. 4.01.2011 w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego na akwenie wodnym t.zw. „Ujęcie wody Reckitt Benckiser”, w ramach obwodu rybackiego Narew nr 8.
 2. Wystąpić z wnioskiem o nadanie Prezesowi Koła kol. Tadeuszowi Borowskiemu odznaki „Honorowy Członek PZW”


Uchwałę zrealizowano w następujący sposób:

Zarząd Koła przekazał  wyżej wymienione wnioski, będące w kompetencji Zarządu Okręgu do realizacji.
Odpowiedzi  zawarte zostały w Uchwale Zarządu Okręgu nr 52/Z.O./2018:

Wniosek nr 1 - Okręg przeprowadził wstępne rozmowy z autorem operatu. W możliwie najszybszym terminie wykonane zostaną stosowne badania i analizy środowiskowe. Jeśli wyniki tych badań będą zgodne z oczekiwaniami Okręgu, możliwe stanie się przygotowanie wniosku do właściwego organu celem zmiany obowiązującego prawa.

Wniosek nr 2 - Komisja Odznaczeń Zarządu Okręgu w odpowiedzi złożony wniosek przekazała informację, a jednocześnie prośbę o ponowienie wystąpienia w roku wyborczym, bo tylko wtedy można przekazać go do realizacji przez Krajowy Zjazd Delegatów PZW.
 

Realizacja zadań statutowych
 

 Działalność Organizacyjna

 • Wysłane zostały wnioski z Walnego zgromadzenia do Zarządu Okręgu Mazowieckiego.
 • Przekazane zostały do Zarządu Okręgu wnioski o nadanie odznaczeń.
 • Wystosowano prośbą do Burmistrza Miasta o umorzenie podatku od nieruchomości za 2018 rok.
 • Zarząd uzyskał wsparcie finansowe od Pana Burmistrza Miasta, Starosty powiatu Nowodworskiego, oraz Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim na prowadzenie naszej działalności statutowej, ponad to podpisaliśmy umowę ze Starostwem Powiatowym o przeprowadzenie dodatkowych patroli naszej Społecznej Straży Rybackiej, mającą na celu ochronę wód.
 • Rozwijano współpracę z Zarządem Osiedla nr 3, kołem łowieckim Rozłoga oraz Zarządami sąsiednich kół PZW.
 • Zorganizowano dziewięć imprez sportowych dla seniorów i juniorów oraz trzy imprezy sportowe dla członków Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej „Jazgarek”.
 • Zorganizowano wędkarskie zawody między kołowe, a reprezentanci naszego Koła brali udział w podobnych zawodach organizowanych przez inne Koła lub Kapitanat Sportowy Okręgu Mazowieckiego.
 • Prowadzono spotkania Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej „Jazgarek”, z instruktorami młodzieżowymi.
 • Zrealizowano założony program obchodów „Tygodnia Czystości Wód”, łącznie ze sprzątaniem brzegów rzeki.
 • Zorganizowano wspólnie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego I etap konkursu plastycznego o tematyce wędkarskiej.
  Laureatami II etapu na szczeblu Okręgu Mazowieckiego w kategorii 7 -10 lat zostali:  
  - Piotr Adamczyk - I  miejsce      
  - Antonina Łuszczyk - wyróżnienie
 • Zarząd w okresie sprawozdawczym organizował wędkarskie spotkania okolicznościowe z okazji Świąt  Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Dnia Wędkarza.
 • Ustalono wysokość opłat i listę uprawnionych do korzystanie z urządzeń siedziby na 2019 rok.
 • Na łamach prasy lokalnej i naszej strony internetowej zamieszczano bieżące informację na temat naszej działalności.
 • Opracowano plan zamierzeń i projekt preliminarza budżetowego na 2019 rok.
 • Do Urzędu miasta i do Powiatu Nowodworskiego złożono wnioski z propozycją dalszej współpracy w  2019 roku.

W roku sprawozdawczym działalność Koła kontrolowała Okręgowa Komisja Rewizyjna. Wynik kontroli to, jak do określiła Komisja  w swoim protokole, „uznanie za wzorowe prowadzenie Koła”.
Niejako potwierdzeniem jest uzyskanie przez Koło maksymalnej ilości 60 pkt w ocenie działalności Kół, prowadzonej przez Zarząd Okręgu.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 13 posiedzeń i podjął 21 uchwał.
                 
W roku 2018 Koło liczyło 1086 członków

 

Działalność Gospodarcza

 

W zakresie gospodarczym wykonano następujące prace:

 • Zakupiono materiały i narzędzia do wykonywania remontów i konserwacji.  
 • Zakupiono laptop z oprogramowaniem dla skarbnika kola.
 • Wykonano plac do składowania łodzi z kostki brukowej.
 • Zamontowano maty anty poślizgowe na kładkach pomostów.
 • Wymieniono zamki w siedzibie Koła.
 • Zamontowano nowe lampy oświetleniowe przy pomostach i przy stróżówce.
 • Wykonano prace związane z malowaniem ogrodzenia.
 • Przeprowadzono remont i konserwację wózka do łodzi i wyciągarki.
 • Zmodernizowano tory najazdowe dla wózka służącego do wyciąganiu łodzi.
 • Wykonano remont pomostów.
 • Wyremontowano taras stróżówki poprzez ułożenie nowych desek.
 • Przeprowadzono remont instalacji c.o. poprzez płukanie przewodów, wymianę grzejnika w łazience i zaworów termostatycznych.
 • Dokonano weryfikacji osób uprawnionych do korzystania z urządzeń siedziby (garaże, pomosty).
 • Dokonano przeglądu sprzętu p.poż wraz z aktualizacją ich legalizacji.
 • Na bieżąco prowadzone były prace porządkowe na terenie i w siedzibie koła, takie jak sprzątanie pomieszczeń i terenu, koszenie trawników, odśnieżanie terenu itp.

Ogółem przepracowano społecznie 4300 roboczogodzin z tego 3630 podczas pełnienia nocnych dyżurów i 670 w trakcie wykonywania prac gospodarczych.           

   

Działalność Sportowa

W okresie sprawozdawczym Kapitanat Sportowy przeprowadził dziewięć imprez sportowych.
Zwycięzcami poszczególnych zawodów zostali:

 1. Mistrzostwa Koła Podlodowe ( jezioro Dolne w m. Kazuniu) - kol. Andrzej Wilim
 2. Towarzyskie zawody podlodowe (jezioro Dolne w m. Kazuniu) - kol. Janusz Sornat
 3. Mistrzostwa Koła Spławikowe kat. seniorów ( Kanał Żerański) - kol. Maciej Lesak
 4. Towarzyskie Zawody Spinningowe „o Puchar Burmistrza Miasta” kat. seniorów (rz. Narew) - kol. Piotr Łoginow
 5. Towarzyskie Międzykołowe Zawody Spinningowe o „Puchar Starosty Powiatu Nowodworskiego” (rz. Narew)
  - indywidualnie wygrał kol. Krzysztof Sumiński
  - drużynowo wygrała drużyna Koła nr 15 z Nowego Dworu Mazowieckiego.
 6. Mistrzostwa Koła Spinningowe kat. seniorów (rz. Narew) - kol. Paweł Wiewiórski
 7. Towarzyskie Zawody Gruntowe „Nocny Jastrząb” kat. seniorów (rz. Narew) - kol. Robert Kesling
 8. Towarzyskie Zawody Gruntowe o „Puchar Przewodniczącego Rady Miasta” kat. seniorów (rz. Narew) - kol. Paweł Jarosz
 9. Towarzyskie Zawody Spinningowe kat. seniorów o ”Puchar Prezesa Koła” (rz. Narew) - kol. Grzegorz Powała

Zarząd Koła dziękuje sponsorom zawodów:

 1. Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jackowi Kowalskiemu.
 2. Staroście Powiatu Nowodworskiego Magdalenie Biernackiej, Wicestaroście  Pawłowi Calakowi.  
 3. Przewodniczącemu Rady Miejskiej Krzysztofowi Bisialskiemu.    

                                                                                                          
W prowadzonej klasyfikacji Grand Prix zawodników Koła nr 15 za rok 2018 zwyciężyli:

 1. I   miejsce      kol. Paweł Jarosz
 2. II  miejsce      kol. Paweł Łoginow
 3. III miejsce      kol. Arkadiusz Chróstowski

Ponadto Drużyna reprezentująca nasze Koło uczestniczyła też w imprezach sportowych, organizowanych przez zaprzyjaźnione Koła: Koło nr 49 Kazuń, Koło nr 37 Zegrze, Koło nr 24 Pomiechówek odnosząc podczas tych zawodów znaczne sukcesy.

W okresie sprawozdawczym reprezentanci naszego Koła brali też udział w zawodach organizowanych przez Okręg Mazowiecki PZW w ramach „Grand Prix 2018 r.” w dyscyplinie spinningowej i spławikowej.
W końcowej klasyfikacji  na 169 zawodników, reprezentanci naszego Koła zajęli następujące miejsca:  kol. Tomasz Niesłuchowski - 16, kol. Tomasz Hołociński - 26,  kol. Paweł Łoginow - 33, kol. Krzysztof Jerzak - 45 i kol. Piotr Łoginow - 81.

W ubiegłym roku bardzo aktywnie działała w naszym Kole Młodzieżowa Szkółka Wędkarska.
Nasi młodzi koledzy oprócz szkoleń brali aktywny udział w następujących zawodach specjalnie dla nich organizowanych:

 • o tytuł „Mistrza Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej Jazgarek” , których zwycięzcami zostali:
  - w kategorii do lat 10  kol. Mateusz Daszewicz,
  - w kategorii do lat 14  kol. Marcin Krzemiński.
 • Międzykołowe Zawody Młodzieżowych Szkółek Wędkarskich Okręgu Mazowieckiego, zorganizowane przez Grupę Warszawskiej Strefy Wschodniej w miejscowości Białołęka na Kanale Żerańskim.                                                                                            
 • Towarzyskie Zawody Spławikowe, Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej o „Puchar Proboszcza Parafii Św. Maksymiliana Kolbego”, które zostały przeprowadzone w m. Kazuniu Nowy na Jeziorze Dolnym. 
  - zwyciężył kol. Rafał Kucharuk  

Reprezentanci naszej szkółki uczestniczyli też w zawodach zorganizowanych przez Komisję Młodzieżową Okręgu Mazowieckiego w Warszawie.  
Nasi młodzi zawodnicy zajęli następujące miejsca:

 • kol. Marcin Cugier     - 23 w kategorii wiekowej U-16
 • kol. Gabriel Lipiec     - 16 w kategorii wiekowej U-14
 • kol. Miłosz Kifonidis - 26 w kategorii wiekowej  U-12

 

 

Działalność Komisji Ochrony Środowiska Wodnego

W okresie sprawozdawczym grupa terenowa Społecznej Straży Rybackiej naszego koła liczyła 10 strażników.
Przeprowadzono 135 kontroli, w tym:

 • 43 akcje przeciwko kłusownikom
 • 53 akcji kontroli połowów wędkarskich
 • 39 akcji lustracji wód

W wyżej wymienionych akcjach 19 razy udział brali funkcjonariusze policji. Skontrolowano 866 wędkarzy, pouczono 159 osoby, zdjęto 90 m.b. sieci kłusowniczych.

Sporządzono jedno doniesienie do Sądu Koleżeńskiego, asystowano w jednym przypadku przy ukaraniu osoby kontrolowanej mandatem a w jednym przy sporządzaniu wniosku o skierowanie sprawy do sądu.
Nasi koledzy, którzy są jednocześnie myśliwymi, przeprowadzali odstrzał kormorana według zaleceń wydanych przez dział ochrony Zarządu Okręgu. Przeprowadzano też akcje płoszenia kormoranów na terenach ich gniazdowania przy pomocy urządzeń laserowych.
W ramach akcji „Tygodnia Czystości Wód” oraz „Sprzątania Świata” prowadzono wiosenną i jesienną akcję sprzątania brzegów rzeki Narew.
W okresie sprawozdawczym nasi koledzy pracowali przy zarybieniu  obrębu rybackiego Narew 8 następującym materiałem zarybieniowym:
    
-     120 tys. szt. sandacz
-       80 tys. szt. szczupak
-       20 tys. szt. jaź
-       10 tyś. szt. świnka
-       10 tyś. szt. brzana
-       10 tyś szt. kleń pospolity
-       40 kg karp kroczek
-     310 kg sum
-     400 kg szczupak
-    200 kg karaś pospolity
-        5 kg węgorz


W czasie zarybiania przepracowano społecznie 73 godzin, a podczas akcji sprzątania brzegów rzeki, w których uczestniczyło 19 kolegów, przepracowano 124 roboczogodzin.

Zarząd Koła nr 15  bardzo serdecznie dziękuje naszym przyjaciołom z Władz miejskich i  powiatowych:

 • Burmistrzowi Miasta Panu Jackowi Kowalskiemu,
 • Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Krzysztofowi Bisialskiemu,
 • Staroście Powiatu Nowodworskiego Pani Magdalenie Biernackiei i V-ce Staroście Pawłowi Calakowi,
 • Dyrekcji i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 5,
 • Panu Markowi Wrzesińskiemu, Prezesowi  Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim,

Naszym sponsorom kol. Januszowi Skolimowskiemu, Dariuszowi Marciniak, Panom Prezesom Hurtowni Sprzętu Wędkarskiego „ABRAMIS”.

Podziękowania kierujemy również do policjantów z Komisariatu Rzecznego Stołecznej Policji w Warszawie, Sędziów Sportowych, Społecznych Strażników, oraz do wielu Koleżanek i Kolegów, którzy wspierali nas w naszej działalności mającej na celu dalszy rozwój naszego Koła.