Składki 2019

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie składki członkowskiej na 2019 rok:

 uchwała nr 61/IX/2018 ZG PZW

 Zakres stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej

Lp

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

 90,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50 %

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

  45,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

 25,-

  0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

    5,-

 

1. Zwalnia sią członków uczestników z opłat za legitymacją członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

 

Uwaga:

Zezwolenia na wędkowanie dla członków uczestników (do lat 16) oraz członków honorowych PZW, którzy sa zrzeszeni w innych okręgach, wydawane są wyłącznie w biurze Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawe przy ul. Twardej 42 - od pn. do pt., w godz. 10.00 - 15.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 22 620 51 96.

 

Uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2019 roku:

uchwała nr 66 / Z.O/2019

RODZAJ POŁOWU/ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW/RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI                    W PZW

CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA

Wody nizinne i górskie

pełna

170 zł

400 zł

Wody nizinne – bez wód górskich

 niepełna

130 zł

350 zł

ULGA I**- 50%:

  • młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lata,
  • kobiety od 60 roku życia*** 
  • mężczyźni od 65 roku życia***
  • współmałżonek****,
  • odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności).

85 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

65 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

 

 

 

 

 

 

 

ULGA II-75%:

  • członek uczestnik  do 16 lat***
  • odznaczeni Złotą Odznaką  PZW  z Wieńcami 

43 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

33 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

 

 

Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

  40 zł, 20 zł, 10 zł

 50 zł

OKRESOWY

 

 

1-dniowa wody nizinne i górskie

  30 zł

  50 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie

 

  50 zł

  90 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie

  70 zł

120 zł

     * składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

   ** można skorzystać tylko z jednej ulgi

  *** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód przez małżonka i składki członkowskiej ogólnozwiązkowej przez współmałżonka.

 

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

Opłata egzaminacyjna: dla osób do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 30 zł.

WPISOWE CZŁONKA UCZESTNIKA – 12 zł.

 

ZASADY
WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NA WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO W ROKU 2019

 

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje karta wędkarska oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie trwale umieszczonych znaków w legitymacji członkowskiej.