Składki 2018

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie składki członkowskiej na 2018 rok:

 ♦ uchwała nr  8/XI/2017 Prezydium ZG PZW

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

  86,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu     

    członkowskiego powyżej 10 lat,

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu     

    członkowskiego powyżej 10 lat

  43,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

 25,-

  0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

    5,-

  1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

  2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

Uwaga:

 - Zezwolenia na wędkowanie dla członków uczestników (do lat 16) oraz członków honorowych PZW, którzy sa zrzeszeni w innych okręgach, wydawane są wyłącznie w biurze Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawe przy ul. Twardej 42 - od pn. do pt., w godz. 10.00 - 15.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 22 620 51 96.

 

Uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2018 roku:

uchwała nr 16/Z.O/2018

 

RODZAJ POŁOWU/ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW/RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI W PZW

CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA

Wody nizinne i górskie - pełna

130 zł

360 zł

ULGA I**- 50%:   

  • młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lat,
  • kobiety od 60 roku życia *** (udokumentowanie stażu członkowskiego powyżej 10 lat),
  • mężczyźni od 65 roku życia ***   (udokumentowanie stażu członkowskiego powyżej 10 lat),
  • współmałżonek****,
  • odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności)

65 zł

 

ULGA II-75%:

  •  członek uczestnik do 16 lat***
  •  odznaczeni Złotą Odznaką PZW                   z wieńcami,              

33 zł

 

OKRESOWY

SKŁADKA*

OPŁATA

1-dniowa wody nizinne i górskie

  20 zł

40 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie

  40 zł

80 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie

  60 zł

 

   * składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

   ** można skorzystać tylko z jednej ulgi

  *** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej i okręgowej przez małżonka i składki członkowskiej przez współmażonka.

 

Opłata egzaminacyjna: dla osób do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 30 zł.

Składki członkowskie okręgowe obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

opłata egzaminacyjna:

   •  dla osób do lat 16 - bezpłatnie

   •  dla pozostałych - 30 zł.

ZASADY
WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NA WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO W ROKU 2018

 

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje karta wędkarska oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie trwale umieszczonych znaków w legitymacji członkowskiej.