Składki 2023

OGŁOSZENIE

Skarbnik Koła nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim będzie przyjmował opłaty członkowskie PZW na 2023 rok w siedzibie Koła przy ul. Sukiennej 24B od dnia 03 kwietnia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku codziennie z wyłączeniem niedziel i świąt w godzinach 10:00-11:00 oraz 17:00-18:00.

 

UWAGA: Przypominamy o konieczności zdania rejestru połowu ryb za 2022 rok. Potrzebna jest jeszcze karta wędkarska i legitymacja.

 

Skarbnik Koła nr 15   

----------------------------

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2023

Lp Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1. Składka członkowska 150,- 
2.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

3) członkowie odznaczeni odznaką PZW złota z wieńcami

38,-
3.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym                                      

     z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

75,-
4.

Składka członkowska ulgowa 25%

1) odznaczeni srebrna odznaką PZW

113,-
5.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

30,-

0÷30,-

6. Legitymacja członkowska 10,-

Uwaga:

1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „Członek Honorowy PZW”.

2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I OPŁAT W 2023 r.

RODZAJ POŁOWU

ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW

RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI W PZW
CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA
Wody nizinne i górskie pełna 280 zł 580 zł
Wody nizinne  - bez wód górskich niepełna 220 zł 500 zł

ULGA I **

1) odznaczeni srebrną odznaką PZW

210 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)  
165 zł (wody nizinne bez wód górskich – ulgowa niepełna)

ULGA II

1) kobiety od 60 roku życia***

2) mężczyźni od 65 roku życia***

185 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)
145 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

ULGA III

1)  odznaczeni złotą odznaką PZW

2)  współmałżonek****

3)  osoby legitymujące się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

140 zł (wody nizinne i górskie – ulgowa pełna)

110 zł (wody nizinne bez wód górskich – ulgowa niepełna)

ULGA IV

1) członek uczestnik  do lat 16***

2)  młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

3) członkowie odznaczeni odznaką  PZW złotą z wieńcami

70 zł  (wody nizinne i górskie – ulgowa pełna)

55 zł (wody nizinne bez wód górskich  – ulgowa niepełna)

WPISOWE CZŁONKA UCZESTNIKA 15 zł
SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

Górskie: pełna, ulga I, ulga II, ulga III, ulga IV

60 zł   45 zł    40 zł    30 zł    15 zł

OKRESOWY

1-dniowa wody nizinne i górskie

40 zł 60 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie

70 zł 120 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie

100 zł 150 zł

*   składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

**   można skorzystać tylko z jednej ulg

***  system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód przez małżonka i składki członkowskiej ogólnozwiązkowej przez współmałżonka.

Opłata egzaminacyjna: dla osób do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 40 zł brutto

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

WPISOWE CZŁONKA UCZESTNIKA – 15 zł.

Uwaga:

Zezwolenia na wędkowanie dla członków uczestników (do lat 16) oraz członków honorowych PZW, którzy są zrzeszeni w innych okręgach, wydawane są wyłącznie w biurze Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie przy ul. Twardej 42 - od pn. do pt., w godz. 10.00 - 15.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 22 620 51 96.

ZASADY WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NA WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO W ROKU 2023

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje karta wędkarska oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie trwale umieszczonych znaków w legitymacji członkowskiej.