Składki 2016

Rok 2016 r.

 

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie składki członkowskiej na 2016 rok:

♦ uchwała nr 105  z dnia 28 września 2015 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

   75,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia,

4)  kobiety od 60 roku życia

  37,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

18,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

Uwaga:

 - Zezwolenia na wędkowanie dla członków uczestników (do lat 16) oraz członków honorowych PZW, którzy sa zrzeszeni w innych okręgach, wydawane są wyłącznie w biurze Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawe przy ul. Twardej 42 - od pn. do pt., w godz. 10.00 - 15.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 22 620 51 96.

 - Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

Uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2016 roku:

uchwała nr 101/Z.O/2015

 

RODZAJ POŁOWU/ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW/RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI W PZW

CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA

Wody nizinne -bez trollingu i wód górskich

125 zł

 

Wody nizinne i górskie bez trollingu

165 zł

 

Wody nizinne, trolling     (ULGOWA)

425 zł

 

Wody nizinne i górskie, trolling - pełna

465 zł

600 zł

ULGA I- 50%: młodzież szkolna  i studenci w wieku 16 -24 lat, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia, odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności).**

WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

63 zł (wody nizinne bez trollingu i wód górskich)

83 zł (wody nizinne i górskie bez trollingu)

213 zł (wody nizinne trolling)

233 zł (wody nizinne, wody górskie, trolling)

ULGA II-75%: osoby od 75 roku życia,

odznaczeni Złotą Odznaką  PZW z Wieńcami,

członek uczestnik  do 16 lat.**

 

 

32zł (wody nizinne bez trollingu i wód górskich)

42zł (wody nizinne i górskie bez trollingu)

107 zł (wody nizinne trolling)

117 zł (wody nizinne, wody górskie, trolling)

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

 40  zł          20 zł                10 zł

 

 

Trolling: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

 300 zł          150 zł               75 zł

 

OKRESOWE

1-dniowa wody nizinne i górskie z trollingiem

  40 zł

 70 zł

1-dniowa wody nizinne i górskie bez trollingu

  20 zł

 

3-dniowa wody nizinne i górskie z trollingiem 

  80 zł

120 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie bez trollingu

  40 zł

 

7-dniowa wody nizinne i górskie z trollingiem

120 zł

 

7-dniowa wody nizinne i górskie bez trollingu

  60 zł

 

*składka - członkowska na zagospodarowanie i ochronę wód PZW

**system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

ZASADY
WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NA WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO W ROKU 2016

Składki członkowskie okręgowe obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.
 
opłata egzaminacyjna:

   •  dla osób do lat 16 - bezpłatnie

   •  dla pozostałych - 30 zł.

 

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje karta wędkarska oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie trwale umieszczonych znaków w legitymacji członkowskiej.